0912232334

Đào tạo kèm cặp ” Kỹ năng giao tiếp ứng xử ” ngày 10/12/13

Ngày 10,11 và 12 tháng 10 năm 2013, Trung Tâm Tư Vấn và Đào Tạo đã tổ chức khóa học kèm cặp ” Kỹ năng giao tiếp ứng xử “. Khóa học nhằm giúp cho mọi người nâng cao sự tự tin, biết cách tạo ra sự ấn tượng với người đối diện và tăng khả năng thuyết phục trong lúc trình bày.
Bên cạnh các Anh Chị còn được Chuyên gia chỉnh sửa trực tiếp những tư thế không phù hợp trong các hoạt độn giao tiếp thông qua các tình huống đóng vai
Tiếp đó, các Anh Chị được đưa ra những tình huống khó khăn trong giao tiếp mà bản thân đang gặp phải trong công việc, cuộc sống và cùng thảo luận các giải pháp để khắc phục từng khó khăn.
Cuối Chương trình Chuyên gia đã đúc kết để giúp các Anh Chị hệ thống lại những kiến thức trong khóa học cũng như hướng dẫn cho  cách ứng dụng những kỹ năng đó vào cuộc sống của mỗi người
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :
xem thêm: tai đây
{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}