0912232334

Chương trình kèm cặp Kỹ Năng Bán Hàng Hiệu Quả (ngày 14,15,16/10/2013)

Ngày 14, 15 và 16 tháng 10 năm 2013, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức khóa đào tạo kèm cặp ” Kỹ Năng Bán Hàng Hiệu Quả”. Chương trình nhằm giúp các Anh Chị hoàn thiện và nâng cao kỹ năng bán hàng của mình
Trong Chương trình các Anh Chị đã được Chuyên gia phân tích sâu sắc từng vấn đề nhằm giúp các Anh Chị hiểu rõ bản chất trong tâm lý của người bán hàng và mua hàng. Bên cạnh các Anh Chị được đóng vai để bán những sản phẩm thực tế của mình, đồng thời đóng góp và chia sẻ cho những tình huống đóng vai của người khác để rút ra những bài học kinh nghiệm đáng giá
Bên cạnh, các Anh Chị còn được Chuyên gia hướng dẫn cách nhận ra những tín hiệu mua hàng và cách chốt thương vụ để đem về những hợp đồng cho Công ty.
Sau cùng, các Anh Chị đã được chia sẻ để hiểu rõ bản chất, tầm quan trọng cũng như những cách thức của việc chăm sóc khách hàng. Đây là điều để giúp cho các khách hàng ngày càng trung thành hơn và không ngừng giới thiệu thêm các khách hàng tiềm năng khác
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}