0912232334

Hoạt động đào tạo

Chương trình đào tạo Kỹ năng Giao tiếp và Thuyết trình tại Hà Nội

Từ ngày 16 / 06 / 2014 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ năng Giao tiếp và Thuyết trình cho các Học viên dưới sự hướng dẫn của Chuyên Gia Trần Ngọc Thiện. Giao tiếp và thuyết trình là kỹ năng mềm quan trọng […]

DETAIL

Khóa học Kỹ năng Giao tiếp và Thuyết trình tại TPHCM

Song song với các khóa học kỹ năng mềm tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 16 / 06 / 2014 tại TP.HCM, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ năng Giao tiếp và Thuyết trình cho các Học viên dưới sự hướng dẫn của Chuyên […]

DETAIL

Chương trình Kỹ Năng Trưng Bày Và Truyền Thông cho Đội Ngũ Giám Sát các Cửa Hàng Bán Lẻ tại Công ty Levono

Ngày 16 / 06 / 2013 tại TPHCM, Công Ty Lenovo đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng Mềm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Trưng Bày Và Truyền Thông cho Đội Ngũ Giám Sát các Cửa Hàng Bán Lẻ. Chương trình đào tạo lần này nhằm giúp […]

DETAIL

Đào tạo Chương trình ” Kỹ Năng Làm Việc Nhóm ” tại Công ty Hi-Tech Wires Asia

Ngày 9, 10 và 11 tháng 6 năm  2014 tại Bình Dương, Công ty Hi-Tech Wires Asia (Pháp ) đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình ” Kỹ Năng Làm Việc Nhóm ” cho các Cán Bộ Quản Lý của Công Ty Chương trình nhằm giúp […]

DETAIL

Chương trình đào tạo ” Kỹ Năng Tư Vấn Hiệu Quả ” cho Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tài Chính Hà Nội Vàng (HGI )

Ngày 30 tháng 05 năm 2014 tại Tòa Nhà Artex – Hà Nội, Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tài Chính Hà Nội Vàng ( HGI ) đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo ” Kỹ Năng Tư Vấn Hiệu Quả “ cho toàn […]

DETAIL

Chương trình ” Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng Hiệu Quả “tại Công Ty New Ocean ( Tân Đại Dương )

Ngày 29 tháng 05 năm 2014 tại Hà Nội, Công Ty New Ocean ( Tân Đại Dương ) đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình ” Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng Hiệu Quả “ Chương trình đã giúp cho các Anh Chị […]

DETAIL

Đào Tạo Kỹ Năng Thuyết Trình Cho Hyundai Thành Công

Ngày 24 và 25  tháng 05 năm 2014 tại Hà Nội, Hyundai Thành Công đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Kỹ Năng Trình Bày Thuyết Phục cho tất cả đội ngũ nhân sự. Trong Chương trình đào tạo lần này các Anh Chị đã được trang bị […]

DETAIL

Chương trình ” Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử ” tại Hà Nội

Ngày 23 / 05 / 2013 tại Tòa Nhà Ladeco – Hà Nội , Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình ” Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử ” dành cho các Anh Chị học viên tại khu vực phía Bắc . Một số hình ảnh từ Chương trình:

DETAIL

Chương trình đào tạo ” Kỹ năng giao tiếp và bán hàng qua điện thoại “cho Công ty T& T

Ngày 14 tháng 05 năm 2013, Công Ty T& T đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo ” Kỹ năng giao tiếp và bán hàng qua điện thoại “ cho các Cán Bộ Công Nhân Viên của Công ty. Chương trình nhằm giúp cho […]

DETAIL

Chương trình đào tạo Kỹ năng thuyết trình hiệu quả cho Đại học kinh tế- Luật

Ngày 11/05/2014 Trung tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa phối hợp với Trường Đại học kinh tế -Luật tổ chức Chương trình đào tạo “Kỹ năng thuyết trình hiệu quả” cho các bạn Sinh viên năm nhất và năm 2, qua chương trình này các bạn sinh viên đã nắm được những kỹ năng thuyết trình […]

DETAIL

Chương trình kèm cặp về Kỹ Năng Thuyết Trình cho các Cán Bộ tập đoàn Sonadezi Long Bình

Ngày 12 tháng 05 năm 2014, Tập Đoàn Sonadezi đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình kèm cặp về Kỹ Năng Thuyết Trình cho các Cán Bộ  của mình. Chương trình nhằm giúp cho các Anh Chị nâng cao khả năng trình bày trước công chúng […]

DETAIL

Chuỗi Chương trình : Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng viết CV và Kỹ năng phỏng vấn – tuyển dụng tại ĐH FPT

Từ ngày 15 / 04 đến ngày 21 / 04 / 2014, Trường Đại Học FPT phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chuỗi Chương trình : Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng viết CV và Kỹ năng phỏng vấn – tuyển dụng với sự hướng dẫn của hai […]

DETAIL

Chương Trình Đào Tạo ” Sống Để Phục Vụ – Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử “cho Cty Quyết Thắng

Từ ngày 4 đến ngày 06 tháng 05 năm 2014 tại Thành Phố Nha Trang, Công Ty Quyết Thắng đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương Trình Đào Tạo ” Sống Để Phục Vụ – Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử ” cho toàn thể cán bộ […]

DETAIL

Đào tạo Lớp Bán hàng ngày 27, 28, 29/04 tại TPHCM

Ngày 27 / 04 / 2014 Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức khóa đào tạo kèm cặp ” Kỹ năng bán hàng ” cho các Anh Chị học viên Chương trình nhằm giúp các Anh Chị nâng cao các kỹ năng trong hoạt động bán hàng cũng như cung cấp […]

DETAIL