0912232334

Hoạt động đào tạo

Chương trình “Kỹ Năng Quản Lý Hồ Sơ” cho Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Chính Xác Việt Nam

Ngày 8 / 8 / 2014 Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Chính Xác Việt Nam đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Quản Lý Hồ Sơ cho các Trưởng Bộ Phận của Công ty Một số hình ảnh từ Chương trình : Các […]

DETAIL

Chương trình đào tạo “Kỹ năng Tư duy sáng tạo” cho công ty VMG

Ngày 01 và 02 tháng 08 năm 2014 tại Tòa Nhà Viễn Đông Hà Nội, Công Ty VMG đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo cho toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty. VMG hiện […]

DETAIL

Đào tạo “Kỹ năng Giao Tiếp và Trình bày thuyết phục” tại Hà Nội

Song song với chương trình đào tạo tại TPHCM, ngày 28.07 đến 01.08.2014 tại Hà Nội Cuộc Sống Đúng Nghĩa cũng đã tổ chức Khóa kỹ năng Giao Tiếp và Trình bày thuyết phục tại Hà Nội. Một số hình ảnh đào tạo trong chương trình: Các Chương trình đào tạo thường xuyên đào tạo […]

DETAIL

Đào tạo lớp Giao tiếp và trình bày thuyết phục tại TPHCM

Ngày 28/07 đến 01/08/2014  Trung tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Khóa Kỹ năng “Giao tiếp và Trình bày thuyết phục” cho các học viên đăng ký tại TPHCM Chương trình đã giúp các bạn có thêm những kỹ năng cơ bản để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc […]

DETAIL

Đào tạo HP tại Hà Nội

Sau Chương trình đào tạo cho đội ngũ bán hàng tại khu vực phía Nam , ngày 25 tháng 07 năm 2014 tại Hà Nội Công Ty HP tiếp tục phối hợp cùng Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghịa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng dành cho đội ngũ […]

DETAIL

Đào tạo “Kỹ Năng Bán hàng” cho Công Ty HP khu vực phía Nam

Ngày 23 / 07 / 2014 tại TPHCM, Công Ty HP đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng dành cho các nhân viên của các Cửa Hàng tại Khu vực phía Nam. Chương trình nhằm giúp đội ngũ bán hàng […]

DETAIL

Đào tạo “Kỹ năng Giao tiếp và trình bày thuyết phục” tại TPHCM

Từ ngày 14 đến ngày 19.07.2014 Trung tâm Đào tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Khóa học “Kỹ năng Giao tiếp và trình bày thuyết phục“ cho các học viên đăng ký tại TPHCM, chương trình nhằm giúp các học viên củng cố và học hỏi thêm về kỹ năng giao tiếp và […]

DETAIL

Đào Tạo Cho Hội Quán Bất Động Sản Tại Hà Nội

Ngày 11 tháng 07 năm 2014 tại Hà Nội, Công Ty Cổ Phần Hội Quán Bất Động Sản Hà Nội đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Lập Kế Hoạch và Quản Lý Thời Gian cho toàn bộ các quản lý và […]

DETAIL

Đào tạo “Kỹ năng Bán hàng và chăm sóc khách hàng” cho các học viên tại Hà Nội

Ngày 07 tháng 07 năm 2014 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình Kỹ năng Bán hàng và chăm sóc khách hàng cho các Anh Chị học viên. Một số hình ảnh từ Chương trình : Các Chương trình đào tạo thường xuyên đào tạo tại […]

DETAIL

Đào tạo lớp Kỹ năng “Bán hàng chuyên nghiệp” tại TPHCM

Ngày 7, 8, 9.07.2014  Trung tâm đào tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức khóa học “kỹ năng  Bán hàng Chuyên nghiệp” cho các học viên đăng ký tại TPHCM, chương trình nhằm giúp các học viên có thêm kiến thức về bán hàng chuyên nghiệp và giải quyết các vấn đề thực tế […]

DETAIL

Đào tạo Kỹ năng huấn luyện cho các Giáo viên của Trung Tâm Tư Vấn Tâm Lý – Đào Tạo Kỹ Năng Phượng Hồng

Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 07 tại Thành Phố Hải Phòng, Trung Tâm Tư Vấn Tâm Lý – Đào Tạo Kỹ Năng Phượng Hồng đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào tạo kỹ năng huấn luyện cho các Giáo viên của Trung Tâm. […]

DETAIL

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Phỏng Vấn Và Tìm Việc” cho Trường Cao Đẳng Nghề TPHCM

Ngày 30 tháng 06 năm 2014, Trường Cao Đẳng Nghề TPHCM đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo : ” Kỹ Năng Phỏng Vấn Và Tìm Việc” cho toàn bộ các Sinh Viên của Nhà Trường Một số hình ảnh từ Chương trình : […]

DETAIL

Chương trình “Hội Nhập Môi Trường Doanh Nghiệp” cho các Bạn Sinh Viên Đại học Kinh Tế- Luật TPHCM

Ngày 23 tháng 06 năm 2014, Trường Đại Học Kinh Tế Luật đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình ” Hội Nhập Môi Trường Doanh Nghiệp ” cho các Bạn Sinh Viên dưới sự hướng dẫn của Chuyên gia đào tạo Trần Đình Tuấn. Đây là […]

DETAIL

Chương trình đào tạo Kỹ năng Giao tiếp và Thuyết trình tại Hà Nội

Từ ngày 16 / 06 / 2014 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ năng Giao tiếp và Thuyết trình cho các Học viên dưới sự hướng dẫn của Chuyên Gia Trần Ngọc Thiện. Giao tiếp và thuyết trình là kỹ năng mềm quan trọng […]

DETAIL