0912232334

Hoạt động đào tạo

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Đàm Phán Thương Lượng” cho Công ty SABMiller

Ngày 15 tháng 10 năm 2014 tại TPHCM, Công ty SABMiller Việt Nam phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Đàm Phán Thương Lượng cho toàn thể Đội ngũ quản lý và nhân viên bán hàng tại Khu vực TPHCM. SABMiller hiện là […]

DETAIL

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp và Nâng Cao Sức Mạnh Đội Ngũ” cho công ty Cỏ May Phú Quốc

Từ ngày 7 / 10 đến 9 / 10 tại Phú Quốc, Công Ty Cỏ May Phú Quốc đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp và Nâng Cao Sức Mạnh Đội Ngũ cho tất cả các Quản lý và Nhân […]

DETAIL

Chương Trình Đào Tạo Kỹ Năng Sáng Tạo, Kỹ Năng Thuyết Trình, Kỹ Năng Bán Hàng, Kỹ Năng Làm Việc Nhóm cho Công ty Sa Giang

Ngày 10 và 11 tháng 10 tại Thành Phố Sa Đec – Đồng Tháp, Công Ty Sa Giang đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương Trình Đào Tạo Kỹ Năng Sáng Tạo, Kỹ Năng Thuyết Trình, Kỹ Năng Bán Hàng, Kỹ Năng Làm Việc Nhóm cho toàn […]

DETAIL

Đào tạo “Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng chốt sale, Kỹ năng Chăm sóc khách hàng” cho Công ty An Phú Gia

Ngày 07 tháng 10 năm 2014, Công Ty An Phú Gia phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Thuyết Trình, Chốt Sale Và Chăm Sóc Khách Hàng. Một sô hình ảnh từ Chương trình : Các Chương trình đào tạo thường xuyên đào tạo tại […]

DETAIL

Đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử” cho Công Ty Cỏ May Lai Vung

Ngày 26 và 27 tháng 09 năm 2014 tại Đồng Tháp, Công Ty Cỏ May Lai Vung kết hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử cho toàn thể các Cán Bộ và Công Nhân Viên của Công Ty. Chương trình […]

DETAIL

Khóa đào tạo kèm cặp : Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình cho học viên khu vực phía Nam

Ngày 22 tháng 09 năm 2014 tại TPHCM, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Khóa đào tạo kèm cặp : Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình cho các Anh Chị học viên tại khu vực phía Nam. Một số hình ảnh từ Chương trình : Các Chương trình đào tạo […]

DETAIL

Đào Tạo Teambuilding Cho An Phú Gia

Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 09 tại Thành Phố Nha Trang, Công Ty An Phú Gia đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào tạo cho tất cả đội ngũ nhân sự của mình với chủ đề : We Are One dưới sự dẫn […]

DETAIL

Đào tạo “Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng” tại Hà Nội

Ngày 15 / 09 / 2014 tại Chi Nhánh Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình ” Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng ”  Một số hình ảnh từ Chương trình :

DETAIL

Đào tạo kỹ năng Bán hàng và Chăm sóc khách hàng tại TPHCM

Từ ngày 15- 19/09/2014 Trung tâm đào tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Khóa Kỹ năng Bán hàng và Chăm sóc khách hàng cho các học viên đăng ký tại TPHCM. Chương trình nhằm đem lại cho các bạn những kỹ năng cần thiết và thực tế để giải quyết công việc Bán […]

DETAIL

Chương trình đào tạo ” Kỹ Năng Bán Hàng, Phục Vụ và Chăm Sóc Khách Hàng ” cho công ty Công Ty Toyota Phú Mỹ Hưng

Ngày 26, 27 và 28 tháng 08, Công Ty Toyota Phú Mỹ Hưng vừa phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo ” Kỹ Năng Bán Hàng, Phục Vụ và Chăm Sóc Khách Hàng “ dành cho toàn thể các Trưởng phòng và Nhân viên của […]

DETAIL

Chương trình đào tạo Kỹ Năng giao tiếp và Kỹ năng phỏng vấn – tuyển dụng cho Đại học FPT

Từ ngày 25 / 08 đến 29 / 08, Đại Học FPT đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng giao tiếp và Kỹ năng phỏng vấn – tuyển dụng dành cho toàn bộ Sinh Viên năm 4 của Trường. Một số hình […]

DETAIL

Đào tạo “Kỹ năng Giao tiếp, Bán hàng và sức mạnh đội ngũ” cho Công ty An Phú Gia

Ngày 23.08.2014 Công ty An Phú Gia  phối hợp với Trung tâm Đào tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức chương trình Đào tạo “Kỹ năng Giao tiếp, Bán hàng và sức mạnh đội ngũ” dành cho toàn thể các Cán bộ và Nhân viên của tất cả các phòng ban Chương trình đào tạo lần này nhằm giúp cho các Anh Chị […]

DETAIL

Đào tạo “Kỹ năng Giao tiếp và Trình bày thuyết phục” tại Hà Nội

Ngoài chương trình diễn ra tại TPHCM, ngày 18/08 đến 22/08 Trung tâm Đào tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa cũng đã tổ chức Khóa kỹ năng Giao tiếp và Trình bày thuyết phục cho các học viên đăng ký tại Hà Nội dưới sự hướng dẫn của chuyên gia đào tạo Trần Đình Tuấn. Chương trình  đã giúp các học […]

DETAIL

Đào tạo lớp “kỹ năng Giao tiếp và trình bày thuyết phục” tại TPHCM

Ngày 18/08 đến 22/08 Trung tâm Đào tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Khóa kỹ năng Giao tiếp và Trình bày thuyết phục cho các học viên đăng ký tại TPHCM dưới sự hướng dẫn của chuyên gia đào tạo Bùi Đỗ Nguyên. Chương trình đã giúp các học viên có thêm những kỹ […]

DETAIL