0916720000

Hoạt động đào tạo

Đào tạo kỹ năng thuyết phục bằng ngôn từ cho ĐH Huflit

Ngày 20 tháng 01 năm 2016 tại TPHCM, Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào tạo Kỹ Năng Thuyết Phục Bằng Ngôn Từ dành cho tất cả các Bạn Sinh Viên của Nhà Trường Một số hình ảnh từ […]

DETAIL

Đào Tạo Công Ty Đăng Kiểm Tây Ninh

Ngày 24 tháng 01 năm 2016 tại Tây Ninh, Công Ty Đăng Kiểm Tây Ninh phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương Trình Giao Tiếp Chuyên Nghiệp và Phục vụ Khách Hàng Từ Tâm dành cho tất cả Cán Bộ Công Nhân viên Một số hình ảnh từ […]

DETAIL

Đào tạo “Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng” công ty Minh Pháp

Ngày 27 tháng 12 năm 2015 tại TPHCM, Công ty Minh Pháp đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đào tạo Chương trình Kỹ Năng Giao Tiếp và Bán Hàng Chuyên Nghiệp dành cho tất cả Cán Bộ Công Nhân Viên Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo […]

DETAIL

Đào tạo “Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng” công ty FM Forecast

Ngày 28 tháng 12 năm 2015 tại TPHCM, Công ty FM Forecast  phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương Trình Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp, Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng cho toàn thể các Quản lý và Nhân viên của mình Một số hình ảnh […]

DETAIL

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Tháng 11 Tại TP.HCM

Ngày 09 tháng 12 năm 2015 tại TPHCM, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình dành cho các Anh Chị tại Khu vực phía Nam Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : Hình ảnh khóa học kỹ năng […]

By | Public
DETAIL

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Trình Bày Thuyết Phục Tháng 11 Tại Hà Nội

Ngày 28 tháng 11 năm 2015 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trinh cho toàn thể các Anh Chị Học Viên tại Khu vực Phía Bắc Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo tại Facebook: Cảm […]

By | Public
DETAIL

Đào Tạo Bán Hàng Cho Công Ty Nam Thành

Ngày 02 tháng 12 năm 2015 tại Khách Sạn Cửu Long – Thành Phố Cần Thơ, Công Ty Nam Thành đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp dành cho toàn thể nhân viên của Công ty : Khóa […]

DETAIL

Đào tạo “Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng” cho công ty Hồng Hưng

Ngày 11 và 12 tháng 11 năm 2015 tại Thanh Hoá, Công Ty Hồng Hưng đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp cho toàn thể đội ngũ nhân viên của mình Một số hình ảnh […]

DETAIL

Đào tạo Kỹ năng mềm cho Cung Thiếu Nhi Hà Nội

Ngày 13 tháng 11 năm 2015 tại Hà Nội, Cung Thiếu Nhi Hà Nội phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Giao Tiếp Trình Bày Thuyết Phục và Kỹ Năng Tổ Chức Công Việc dành cho toàn thể Đội ngũ Tư Vấn và Giáo Viên […]

DETAIL

Đào Tạo Public Hà Nội Tháng 10: Kỹ Năng Giao Tiếp Và Trình Bày Thuyết Phục

Ngày 12 tháng 10 năm 2015 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình Chuyên Nghiệp dành cho các Anh Chị Học Viên tại Khu Vực Phía Bắc [su_box title=”Chương trình đào tạo Public sắp khai giảng” box_color=”#133c7e” title_color=”#ffffff”]Khóa […]

By | Public
DETAIL

Đào Tạo Public Tại Hà Nội Tháng 09: Kỹ năng giao tiếp và trình bày hiệu quả

Ngày 20 tháng 09 năm 2015 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Hiệu Quả dành cho các Anh Chị Học Viên tại Khu Vực Phía Bắc [su_box title=”Chương trình đào tạo Public sắp khai giảng” box_color=”#133c7e” title_color=”#ffffff”]Khóa […]

By | Public
DETAIL

Đào Tạo Public Tháng 09 tại TP.HCM: Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình Hiệu Quả

Ngày 09 tháng 09 năm 2015 tại TPHCM, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình Hiệu Quả dành cho các Anh Chị tại khu vực Phía Nam [su_box title=”Chương trình đào tạo Public sắp khai giảng” box_color=”#133c7e” title_color=”#ffffff”]Khóa học kỹ năng […]

By | Public
DETAIL

Đào tạo “Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng hiệu quả” cho BOSHOP

Ngày 01 tháng 01 năm 2015, Công ty Bo Shop đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng Hiệu Quả Một số hình ảnh của Chương trình đào tạo:   Gửi nhu cầu đào tạo Inhouse  

DETAIL

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp và Làm Việc Nhóm Cho DAYOUHAN

Ngày 06 tháng 10 năm 2015 Công ty DAYOUHAN đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp và Kỹ Năng Làm Việc Nhóm” Một số hình ảnh của Chương trình đào tạo :   Gửi nhu cầu đào tạo Inhouse  

DETAIL