0916720000

Hoạt động đào tạo

Đào Tạo Kỹ Năng Huấn Luyện Nhân Viên Cho Lãnh Đạo EVN-ICT

Tại TPHCM, Công ty EVN – ICT đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên cho các Cán Bộ Quản Lý của Công ty Môt số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :     

DETAIL

Đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng khóa tháng 03-2016 tại Hà Nội

Ngày 12 và 13 tháng 03 năm 2016 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình đào tạo kèm cặpKỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng dành cho các Anh Chị tại khu vực phía Bắc tại Hà Nội Một số hình ảnh từ Chương […]

By | Public
DETAIL

Đào Tạo kèm cặp Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình Hiệu Quả khóa tháng 03/2016 tại Hà Nội

Ngày 12 và 13 tháng 06 năm 2016 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình đào tạo kèm cặp Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng dành cho các Anh Chị tại khu vực phía Bắc tại Hà Nội Một số hình ảnh từ Chương […]

By | Public
DETAIL

Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian Và Tổ Chức Công Việc cho Công Ty Bảo Anh

Tại Hà Nội, Trung Tâm đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa phối hợp với Công ty Bảo Anh tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian Và Tổ Chức Công Việc dành cho đội ngũ nhân viên của mình Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :   

DETAIL

Đào Tạo Kỹ Năng Phục Vụ Khách Hàng cho Thẩm Mỹ Viện Junhee

Tại Hà Nội, Trung Tâm Thẩm Mỹ Và Làm Đẹp Junhee đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Phục Vụ Khách Hàng dành cho tất cả đội ngũ nhân viên của mình dưới sự hướng dẫn của Chuyên gia đào tạo Trần Đình Tuấn  […]

DETAIL

Đào tạo kỹ năng bán hàng cho nhân viên Công ty English24h

Tại TPHCM, Công ty English24h phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng Qua Điện Thoại dành cho tất cả các nhân viên của Công ty Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo:  

DETAIL

Đào Tạo Kỹ Năng Tổ Chức Công Việc Và Quản Lý Thời Gian cho Công Ty Senco

Tại TPHCM, Công ty Senco đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Tổ Chức Công Việc Và Quản Lý Thời Gian dành cho toàn thể Cán Bộ Công Nhân Viên của Công ty dưới sự hướng dẫn của Chuyên Gia Đào Tạo […]

DETAIL

Kèm Cặp Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Hiệu Quả Tháng 03 Tại TP.HCM

Từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 03 năm 2016 tại TPHCM, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo kèm cặp Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Hiệu Quả dành cho tất cả các Anh Chị Học viên tại khu vực phía Nam Một số hình ảnh […]

By | Public
DETAIL

Đào Tạo Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp Cho Sao An Nam Group

Tại TPHCM, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa phối hợp với Sao Nam An thuộc Sao Nam Group tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp dành cho toàn thể các Cán Bộ và Chuyên Viên Kinh Doanh của Tập Đoàn dưới sự hướng […]

DETAIL

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử Cho Nhân Viên Tập Đoàn Coteccons

Tại TPHCM, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã phối hợp với Tập Đoàn Coteccons tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử dành cho toàn bộ các Bạn Thực Tập Viên của Tập Đoàn Hiện Coteccons là một Tập Đoàn hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực kiến […]

DETAIL

Đào Tạo Bán Hàng Cho Đội Ngũ Kinh Doanh Khối OTC Của Đài Bắc Group

Tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tiếp tục đào tạo cho toàn thể đội ngũ kinh doanh Khối OTC  của Đại Bắc Group dưới sự hướng dẫn của Chuyên Gia Đào Tạo Trần Đình Tuấn Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :  

DETAIL

Đào Tạo Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng Cho Đại Bắc Group Khối ETC

Tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa phối hợp với Đại Bắc Group tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp dành cho các Anh Chị khối ETC toàn khu vực phía Bắc dưới sự hướng dẫn của Chuyên gia đào tạo […]

DETAIL

Tư Vấn Kỹ Năng Xây Dựng Và Triển Khai Văn Hóa Doanh Nghiệp cho Công Ty Giày AURORA Hải Phòng

Tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã phối hợp với Công Ty Giày AURORA Hải Phòng tổ chức Chương trình Tư Vấn Kỹ Năng Xây Dựng và Triển Khai Văn Hóa Doanh Nghiệp dành cho các Anh Chị Khối Quản Lý của Công ty dưới sự hướng dẫn của Chuyên […]

DETAIL

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Trình Bày Public Hà Nội 22-02-2016

Từ ngày 22 đến 25 tháng 02 năm 2016 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã triển khai Chương trình đào tạo kèm cặp Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình dành cho các Anh Chị Học Viên tại khu vực Phía Bắc ==>Tham khảo lịch khai giảng Public tháng […]

By | Public
DETAIL