0912232334

Hoạt động đào tạo

Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý Bán Hàng Cho Tập Đoàn Bolter

Tại Resort Tropicana Long Hải, Tập Đoàn Bolter đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Quản Lý Bán Hàng dành cho toàn thể các Anh Chị Quản Lý Bán Hàng tại khu vực phía Nam của Tập Đoàn dưới sự hướng dẫn […]

DETAIL

Đào Tạo Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp Cho Công Ty Hồng An và Mỹ Phẩm Hàn Quốc

Tại TPHCM, Công Ty Hồng An và Mỹ Phẩm Hàn Quốc đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp dành cho tất cả nhân viên bán hàng tại các Shop thời trang và mỹ […]

DETAIL

Đào Tạo Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp Ngày 03-04-2016 Tại Hà Nội

Ngày 02 và ngày 03 tháng 04 năm 2016 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo kèm cặp Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp dành cho tất cả các Anh Chị tại khu vực phía Bắc Một số hình ảnh […]

By | Public
DETAIL

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Cho Tập Đoàn Coteccons

Sau chương trình hợp tác thành công tại TPHCM, Tại Hà Nội Tập Đoàn Coteccons tiếp tục phối hợp cùng Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử dành cho tất cả các nhân viên mới cũng như thực tập sinh của Công […]

DETAIL

Đào tạo kỹ năng Phát Huy Tiềm Năng – Gắn Kết Đội Ngũ cho Công Ty Vĩnh Phát

Tại Thành Phố Nha Trang, Công ty Vĩnh Phát đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo với chủ đề : Phát Huy Tiềm Năng – Gắn Kết Đội Ngũ dành cho tất cả các Cán Bộ Quản Lý và Nhân Viên của Công ty […]

DETAIL

Đào Tạo Kỹ Năng giao Tiếp Qua Điện Thoại cho Công ty Nam Việt

Tại Hà Nội, Công ty Nam Việt đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng giao Tiếp Qua Điện Thoại dành cho tất cả các nhân viên của Công ty Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :  

DETAIL

Đào Tạo Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp cho Tập Đoàn Đại Bắc ở Đà Nẵng

Sau chương trình phối hợp tại khu vực phía Bắc thành công tốt đẹp, tại Thành Phố Đà Nẵng, Tập Đoàn Đại Bắc tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp dành cho […]

DETAIL

Đào Tạo Kỹ Năng Huấn Luyện Nhân Viên Cho Lãnh Đạo EVN-ICT

Tại TPHCM, Công ty EVN – ICT đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên cho các Cán Bộ Quản Lý của Công ty Môt số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :     

DETAIL

Đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng khóa tháng 03-2016 tại Hà Nội

Ngày 12 và 13 tháng 03 năm 2016 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình đào tạo kèm cặpKỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng dành cho các Anh Chị tại khu vực phía Bắc tại Hà Nội Một số hình ảnh từ Chương […]

By | Public
DETAIL

Đào Tạo kèm cặp Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình Hiệu Quả khóa tháng 03/2016 tại Hà Nội

Ngày 12 và 13 tháng 06 năm 2016 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình đào tạo kèm cặp Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng dành cho các Anh Chị tại khu vực phía Bắc tại Hà Nội Một số hình ảnh từ Chương […]

By | Public
DETAIL

Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian Và Tổ Chức Công Việc cho Công Ty Bảo Anh

Tại Hà Nội, Trung Tâm đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa phối hợp với Công ty Bảo Anh tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian Và Tổ Chức Công Việc dành cho đội ngũ nhân viên của mình Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :   

DETAIL

Đào Tạo Kỹ Năng Phục Vụ Khách Hàng cho Thẩm Mỹ Viện Junhee

Tại Hà Nội, Trung Tâm Thẩm Mỹ Và Làm Đẹp Junhee đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Phục Vụ Khách Hàng dành cho tất cả đội ngũ nhân viên của mình dưới sự hướng dẫn của Chuyên gia đào tạo Trần Đình Tuấn  […]

DETAIL

Đào tạo kỹ năng bán hàng cho nhân viên Công ty English24h

Tại TPHCM, Công ty English24h phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng Qua Điện Thoại dành cho tất cả các nhân viên của Công ty Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo:  

DETAIL

Đào Tạo Kỹ Năng Tổ Chức Công Việc Và Quản Lý Thời Gian cho Công Ty Senco

Tại TPHCM, Công ty Senco đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Tổ Chức Công Việc Và Quản Lý Thời Gian dành cho toàn thể Cán Bộ Công Nhân Viên của Công ty dưới sự hướng dẫn của Chuyên Gia Đào Tạo […]

DETAIL