0912232334

Tư Vấn Kỹ Năng Xây Dựng Và Triển Khai Văn Hóa Doanh Nghiệp cho Công Ty Giày AURORA Hải Phòng

Tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã phối hợp với Công Ty Giày AURORA Hải Phòng tổ chức Chương trình Tư Vấn Kỹ Năng Xây Dựng và Triển Khai Văn Hóa Doanh Nghiệp dành cho các Anh Chị Khối Quản Lý của Công ty dưới sự hướng dẫn của Chuyên Gia Trần Đình Tuấn 
Hiện Công ty Aurora có trên 7000 nhân sự và trong năm 2016 Ban Lãnh Đạo Công Ty sẽ định hướng tập trung xây dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp để tạo bản sắc riêng biệt cho tổ chức và tạo lập một văn hóa vững mạnh góp phần củng cố và phát triển theo tầm nhìn đã vạch ra
Một số hình ảnh từ Chương trình Tư Vấn : 
Một số chương trình đào tạo Inhouse tại Cuộc Sống Đúng Nghĩa thường xuyên đào tạo cho Doanh nghiệp
– Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng
– Kỹ năng giao tiếp và trình bày thuyết phục
– Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp
– Kỹ năng làm việc nhóm
– Kỹ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng
– Kỹ năng thuyết trình trước đám đông
– Kỹ năng làm việc hiệu quả cho lãnh đạo
{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}