0916720000

Doanh Nghiệp

Đào Tạo Inhouse: Công Ty Cổ Phần Hoa Thiên Phú

Tại TPHCM, Công Ty Cổ Phần Hoa Thiên Phú đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Chăm Sóc Khách Hàng Qua Điện Thoại  cho tất các Anh Chị của Bộ phận Tư Vấn Viên Hiện Hoa Thiên Phú là một trong những Công Ty […]

DETAIL

Đào Tạo Chương Trình “Vai Trò Thủ Lĩnh” cho VINCOM 3

Tại Hà Nội, Công Ty Xây Dựng VINCOM 3 đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Vai Trò Thủ Lĩnh lần thứ 3 dành cho các Anh Chị Quản Lý của Tập Đoàn. Đào tạo chương trình vai trò thủ lĩnh Vincom lần 2 Nội dung chương […]

DETAIL

Đào tạo Inhouse chương trình “Văn Hóa Doanh Nghiệp” Ngân Hàng Agribank Hà Nội

Tại Hà Nội, Ngân Hàng Agribank đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Văn Hoá Doanh Nghiệp dành cho các Cán Bộ Công Nhân Viên của Ngân Hàng. Quý doanh nghiệp, Tổ chức hợp tác cùng Cuộc Sống Đúng Nghĩa xây dựng và triển khai chương […]

DETAIL

Đào Tạo InHouse Công ty Sữa Đậu Nành Vinasoy

Tại Bắc Ninh, Công ty Sữa Đậu Nành Vinasoy đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Làm Việc Hiệu Quả cho Quản Lý Lãnh Đạo dành cho tất cả Cán Bộ Quản Lý của Công ty Quý doanh nghiệp, Tổ chức hợp tác […]

DETAIL

Đào tạo kỹ năng cho Tân Lộc Phát

Tại Bình Thuận, Công Ty Tân Lộc Phát đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Tạo Động Lực, Tổ Chức Công Việc Và Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả  Quý doanh nghiệp, Tổ chức hợp tác cùng Cuộc Sống Đúng Nghĩa thiết kế và triển […]

DETAIL

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp, Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng cho CNG Hà Nội

Công Ty CNG đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Giao Tiếp, Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng dành cho quản lý và chuyên viên của Công ty Quý doanh nghiệp, Tổ chức hợp tác cùng Cuộc Sống Đúng Nghĩa thiết kế và triển khai chương […]

DETAIL

Đào Tạo Inhouse cho BAT chương trình “Phát huy nội lực – Gắn kết đội ngũ”

Công Ty BAT đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Phát Huy Nội Lực – Gắn Kết Đội Ngũ dành cho tất cả các Quản lý và Nhân viên của Công ty. Quý doanh nghiệp, Tổ chức hợp tác cùng Cuộc Sống Đúng Nghĩa thiết […]

DETAIL

Đào Tạo “Vai Trò Thủ Lĩnh” cho VINCOM 1Hà Nội Lần 2

Sau chương trình tổ chức thành công tại TPHCM,  VINCOM tiếp tục phối hợp cùng Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Vai Trò Thủ Lĩnh dành cho tất cả các Anh Chị Quản Lý tại khu vực phía  Bắc Xem thêm: hình ảnh đào tạo Vincom 1 lần 1 tại TP.HCM Quý doanh […]

DETAIL

Đào tạo cho Nuty Cosmetics lần 2

Sau Chương trình đào tạo đầu tiên thành công tốt đẹp tại TPHCM, Công ty Nuty Cosmetics tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp  Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : 

DETAIL

Đào Tạo Bán Hàng Cho Công Ty Nuty Cosmetics

Tại TPHCM, Công Ty Nuty Cosmetics đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng Tại Quầy dành cho tất cả các nhân viên bán hàng của Công ty Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo kỹ năng bán hàng […]

DETAIL

Đào Tạo Bán Hàng Cho Công Ty Vận Tải Quốc Tế ITI

Tại TPHCM, Công Ty Vận Tải Quốc Tế ITI đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp cho toàn thể các Anh Chị nhân viên của Công ty Các chương trình đào tạo inhouse […]

DETAIL

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Cho Công ty PVI OIL Phú Yên

Tại Thành Phố Tuy Hoà – Phú Yên, Công Ty PVI OIL Phú Yên phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Ứng Xử Chuyên Nghiệp dành cho tất cả các Cán Bộ Công Nhân Viên của Công ty. Các chương […]

DETAIL

Đào Tạo Cho VINCOM

VINCOM đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Vai Trò Thủ Lĩnh dành cho tất cả các Cán Bộ Quản Lý của Tập Đoàn dưới sự hướng dẫn của Chuyên Gia Đào Tạo Trần Đình Tuấn  Chương trình lần này nhằm giúp cho các Anh Chị […]

DETAIL

Đào Tạo Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng Cho Công Ty Thanh Hà

Tại TPHCM, Công Ty Thanh Hà phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp dành cho tất cả các nhân viên bán hàng của Công ty Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo […]

DETAIL