0912232334

Doanh Nghiệp

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Làm Viêc Nhóm, Tổ Chức Công Việc và Quản Lý Thời Gian cho Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện 1

Tại Hà Nội, Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện 1 ( PCC1 ) đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức “Chương trình đào tạo Kỹ Năng Làm Viêc Nhóm, Tổ Chức Công Việc và Quản Lý Thời Gian” dành cho tất cả các Anh Chị Cán Bộ […]

DETAIL

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng cho Công ty IPIX

Tại TPHCM, Công ty IPIX đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng dành cho toàn thể Quản lý và nhân viên kinh doanh của Công ty Công ty IPIX là một đơn vị hàng đầu […]

DETAIL

Chương trình Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Quả cho Tập Đoàn ECCO Việt Nam

Tại Bình Dương, Tập Đoàn ECCO Việt Nam đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào Tạo “Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Quả” dành cho các Cán Bộ Quản Lý của Tập Đoàn Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : Hình ảnh Cuộc […]

DETAIL

Đào Tạo kèm cặp cho Đội Ngũ Quản Lý Phòng Marketing của Công ty Vinamilk

Công Ty Vinamilk phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Khoá Đào Tạo kèm cặp cho Đội Ngũ Quản Lý Phòng Marketing của Công ty Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :Cuộc Sống Đúng Nghĩa’s Slidely by Slidely Slideshow

DETAIL

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Quả cho Tập Đoàn Lotte

Tại TPHCM, Tập Đoàn Lotte đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Quả dành cho các Anh Chị Quản Lý của Tập Đoàn trên toàn quốc Tập Đoàn Lotte là một Tập Đoàn rất lớn với một Hệ thống các […]

DETAIL

Đào tạo kỹ năng giao tiếp cho Công ty AAH

Tại TPHCM, Công ty AAH đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương Trình Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp dành cho tất cả các Anh Chị khối Quản Lý của Công ty Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :  Quý doanh nghiệp có nhu […]

DETAIL

Đào Tạo “Kỹ năng giao tiếp và Thuyết trình” cho Công Ty Nutricare

Tại Hà Nội, Công Ty Nutricare đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Chuyên Nghiệp dành cho tất cả các Cán Bộ Quản Lý Và Nhân Viên của Công ty,  Quý Doanh nghiệp có nhu cầu đào […]

DETAIL

Chương trình đào tạo Sống Để Yêu Thương Và Chia Sẻ cho Hệ Thống Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức

Tại Đồng Khởi Palace – Thành Phố Bến Tre, Hệ Thống Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo “Sống Để Yêu Thương Và Chia Sẻ” dành cho tất cả đội ngũ lý và nhân viên của Công Ty Một số […]

DETAIL

Đào Tạo CTy CP Muối Spa: Kỹ năng chăm sóc khách hàng hiệu quả

Tại Hà Nội, Công Ty Cổ Phần Muối Spa phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA Tổ Chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Chăm Sóc Khách Hàng dành cho tất cả các Quản Lý và Chuyên viên của Công ty Gửi nhu cầu Đào tạo Inhouse cho Cuộc Sống Đúng Nghĩa Một số […]

DETAIL

Đào Tạo Tập Đoàn TNG lần 7 : Kỹ năng giao tiếp và bán hàng

Tại Hà Nội, Tập Đoàn TNG tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Bán Hàng dành cho toàn thể Cán bộ và Nhân viên của Tập Đoàn Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :  Xem […]

DETAIL

Đào tạo cho Tập Đoàn TNG lần 6: Kỹ năng giao tiếp và bán hàng hiệu quả

Tại Hà Nội, Tập Đoàn TNG tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Giao Tiếp Và Bán Hàng dành cho toàn thể các Bộ phận của Tập Đoàn Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : Hình Ảnh Đào Tạo TNG […]

DETAIL

Đào tạo cho TNG lần 5: Kỹ năng giao tiếp và bán hàng

Tại Hà Nội, Tập Đoàn TNG tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ năng giao tiếp và bán hàng lần thứ 5 dành cho tất cả các Bộ phận củ Tập Đoàn Quý Doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo Inhouse liên […]

DETAIL

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Hàng” cho Tập đoàn TNG

Sau ba chương trình đào tạo đầu tiên thành công tốt đẹp, tại Hà Nội, Tập Đoàn TNG tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Hàng” lần thứ tư cho toàn bộ đội ngũ quản lý và nhân […]

DETAIL

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng giao tiếp thuyết phục” cho BIDV Bình Dương

Tại Binh Dương, BIDV Bình Dương phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình “Kỹ Năng Giao Tiếp Thuyết Phục” cho các Bộ phận của Ngân Hàng Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

DETAIL