0912232334

Đào Tạo Truyền Lửa Yêu Nghề Cho Giao Dịch Viên Viettel

Ngày 16 và 17 tháng 05 năm 2013, Tập Đoàn Viettel phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Truyền Lửa Yêu Nghề Cho Giao Dịch Viên. Khóa học được sự hướng dẫn của Diễn giả Trần Đình Tuấn, Giám đốc và là sáng lập Cuộc Sống Đúng Nghĩa.

Một số hình ảnh tại khóa huấn luyện:

Một trong những phương pháp yêu nghệ thành công được Diễn giả chia sẻ đến học viên

Dưới sự bắt nhip của Diễn giả, cán bộ nhân viên Viettel lòng đầy nhiệt huyết với nghề của mình

Không khí vui tươi từ Diễn giả, truyền lửa đến nhân viên Viettel

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}