0912232334

Đào Tạo Nội Lực Sale cho Công ty An Khang

Ngày 21 và 22 tháng 04 năm 2014 tại Khách Sạn Cửu Long – Thành Phố Cần Thơ, Công Ty An Khang đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình : “Nội Lực Sale – Hợp Sức Cùng Thành Công” cho toàn thể Nhân Viên của Chi Nhánh Cần Thơ.

Chương trình lần này nhằm giúp cho các Nhân viên của Công ty nâng cao kỹ năng bán hàng của chính mình và cùng nhau đồng lòng đoàn kết trong việc hoàn thành những mục tiêu sắp tới

Sau Chương trình, Ban Lãnh Đạo của Công ty đã quyết định tiếp tục hợp tác cùng Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức các Chương trình đào tạo trên toàn Hệ thống của Công Ty An Khang trên toàn quốc.

Một số hình ảnh từ Chương trình :

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}