0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý Nhân Viên Và Chăm Sóc Khách Hàng Cho Sale Manager Uni-President

Ngày 17 và 18 tháng 12 năm 2013, sau Chương trình đào tạo thành công cho toàn thể các nhân viên thị trường, Tập Đoàn Uni – President đã tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình “ Kỹ Năng Quản Lý Nhân Viên và Chăm Sóc Khách Hàng Chủ Lực ” dành cho toàn thể các Sale Manager của Tập Đoàn.

Chương trình lần này nhằm giúp cho các Anh Chị hoàn thiện kỹ năng quản lý để nâng cao hiệu quả làm việc của các nhân viên trong khu vực cũng như có những giải pháp chăm sóc khách hàng toàn diện nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh của Công ty.

Một số hình ảnh từ Chương trình :

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}