0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý Hồ Sơ Hiệu Quả Cho VCCI

Ngày 16, 17 tháng 07 năm 2013, Phòng Công Nghiệp Thương Mại Việt Nam VCCI phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức khóa học Kỹ Năng Quản Lý Hồ Sơ 

Đây là năm thứ 5 liên tiếp ( 2009 – 2013 ) hai bên cùng tổ chức Chương trình này. Chương trình nhằm giúp cho các Anh Chị Học Viên hiểu rõ tầm quan trọng của công tác quản lý hồ sơ cũng như biết cách sắp xếp và lưu trữ một khoa học để thuận tiện cho việc tìm kiếm và truy xuất trong công việc của mình
Một số hình ảnh tiêu biểu của khóa học : 
 Các thành viên trong nhóm thể hiện tinh thần nhóm
Đại diện nhóm trình bày những quan điểm của nhóm 
Các nhóm thực hành những bài tập tình huống 
Đại  diện nhóm trình bày quan điểm của nhóm mình
Các nhân viên VCCI rất bùng nổ và đầy năng lượng
Diễn giả Trần Đình Tuấn cùng toàn thể nhân viên kết thúc buổi đào tạo đầu tiên đầy lắng đọng
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}