0912232334

Đào tạo kỹ năng quản lý cho đội ngũ giám sát Bia Sài Gòn

Ngày 20 tháng 10 năm 2015 tại Đà Nẵng, Công Ty Bia Sài Gòn đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Quản Lý dành cho đội ngũ giám sát tại Khu Vực miền Trung và miền Bắc: Tham khảo thêm về Công ty Bia Sài Gòn (www.sabeco.com.vn)

Một số hình ảnh từ Chương trình

  Gửi nhu cầu đào tạo Inhouse  

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}