0912232334

Đào tạo Kỹ năng quản lý bán hàng cho giám sát khu vực Miền Tây và TP.HCM

Ngày 28 tháng 10 năm 2015 tại Bến Tre,Công Ty Bia Sài Gòn tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Quản Lý Bán Hàng dành cho các Anh Chị Giám Sát tại khu vực Miền Tây và TPHCM

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

  Gửi nhu cầu đào tạo Inhouse  

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}