0912232334

Đào tạo Kỹ năng mềm cho Cung Thiếu Nhi Hà Nội

Tại Hà Nội, Cung Thiếu Nhi Hà Nội phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Giao Tiếp Trình Bày Thuyết Phục và Kỹ Năng Tổ Chức Công Việc dành cho toàn thể Đội ngũ Tư Vấn và Giáo Viên
Chặng đường gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, Cung Thiếu nhi Hà Nội đã trở thành “cánh chim đầu đàn” trong cả nước về giáo dục ngoài nhà trường cho thiếu nhi. 
Hiện Cung Thiếu nhi đã có hơn 60 bộ môn thuộc các lĩnh vực: Nghệ thuật, Mỹ thuật, Thể dục thể thao, Giáo dục Tổng hợp, Ngoại ngữ, Kỹ thuật công nghệ. Trong đó, nhiều môn mang tính bổ trợ cho việc học ở trường như: Văn, Toán, Tin học, Ngoại ngữ
Một số hình ảnh từ Chương trình : 
{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}