0912232334

Đào tạo kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh cho công ty Mtalent

Ngày 31 tháng 10 nặm 2015 tại TPHCM, Công ty Mtalent phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Lập Kế Hoạch Kinh Doanh dành cho các Cán Bộ Quản Lý của Công ty

Một số hình ảnh từ Chương trình :

  Gửi nhu cầu đào tạo Inhouse  

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}