0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Làm Việc Chuyên Nghiệp Cho Cục Hải Quan Đồng Tháp

Ngày 16 tháng 10 năm 2015 tại Thành Phố Cao Lãnh – Đồng Tháp, Cục Hải Quan Đồng Tháp đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Làm Việc Chuyên Nghiệp” cho toàn thể các Anh Chị tại Cơ quan

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo

  Gửi nhu cầu đào tạo Inhouse  

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}