0912232334

Đào tạo ” Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp” cho SITC – Đình Vũ Hải Phòng

Ngày 21 tháng 12 năm 2013, tại Thành Phố Hải Phòng, Công ty SITC – Đình Vũ đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo ” Kỹ Năng Giao Tiếp Chuyên Nghiệp ” dành cho tất cả các Cán Bộ CNV của Công ty.

Công Ty SITC – Đình Vũ trực thuộc Tập Đoàn SITC – là một đơn vị hàng đầu của Châu Á trong lĩnh vực giao nhận và cảng biển. Đây là chương trình nằm trong kế hoạch phát triển và hoàn thiện năng lực làm việc của đội ngũ.

Chương trình lần này nhằm nâng cao khả năng giao tiếp và xử lý các tình huống với khách hàng một cách chuyên nghiệp. Các Anh Chị đã được Chuyên gia hệ thống lại những kiến thức nền tảng cũng như chuyên sâu về khía cạnh giao tiếp

Bên cạnh, các Anh Chị đã đưa ra những tình huống thực tế trong việc giao nhận hàng hóa và tiếp xúc với khách hàng tại các khu vực cảng biển. Đây là những tình huống mà các Anh Chị thường gặp khó khăn và lúng túng trong việc xử lý nhằm để vừa làm hài lòng các khách hàng nhưng vẫn đúng những quy định, nguyên tắc của Công ty

Mỗi trường hợp các Anh Chị đã được Chuyên gia hướng dẫn cách thức giao tiếp để có thể tạo được ra được sự ấn tượng, thuyết phục cũng như chốt lại các những vấn đề cần thiết có lợi cho khách hàng và Công ty

Ngoài chương trình lần này, Công Ty sẽ tiếp tục triển khai nhiều khóa đào tạo khác trong năm 2014 như : kỹ năng bán hàng, kỹ năng phục vụ khách hàng, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng lãnh đạo… để từng bước hoàn thiện các kỹ năng cho toàn thể nhân viên tại tất cả các bộ phận trong toàn Công ty nhằm hướng đến trở thành một Công ty hàng đầu trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa, cảng biển tại Việt Nam.

Một số hình ảnh khác:

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}