0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Cafe Sơn Tùng

Ngày 02 tháng 06 năm 2013, Công Ty Cafe Sơn Tùng đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp, Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng cho hơn 30 Cán bộ, Nhân viên của Công ty. Chương trình được đào tạo bởi Chuyên gia đào tạo, Diễn giả Trần Đình Tuấn.

Một số hình ảnh tại khóa đào tạo:

Khởi động lấy năng lượng

Cán bộ, nhân viên Cafe Sơn Tùng rất chăm chú lắng nghe

Lấy lại năng lượng đã mất

Thực hành bài tập nhóm xử lý tình huống giao tiếp, bán hàng và chăm sóc khách hàng

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}