0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp, Bán Hàng Cho Trung Tâm Ung Bướu

Ngày 14 và 15 tháng 05 năm 2013, Trung Tâm Ung Bướu trực thuộc Bệnh  Viện 115 đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Giao Tiếp, Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng Hiệu Quả. Chương trình được đào tạo bởi Diễn giả Trần Đình Tuấn, Giám đốc và Điều hành Cuộc Sống Đúng Nghĩa.

Một số hình ảnh tại khóa đao tạo:

Các nhân viên mỗi người ghi ra những khó khăn đăng gặp phải trong giao tiếp

Học viên làm bài tập kiểm tra khả năng giao tiếp tới mức độ nào

Thực hành giao tiếp 1 đối 1

Các học viên thực hành rất nhiều tình huống khó trong giao tiếp ứng xử

 

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}