0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Đàm Phán Thương Lượng Cho Sacombank

Sau hai Chương trình đầu tiên thành công vượt mong đợi, ngày 07 / 06 / 2013 Ngân Hàng Sacombank tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Đàm Phán Thương Lượng dành cho tất cả các Giám Đốc Chi Nhánh và Trưởng Phòng Giao Dịch tại Khu Vực TPHCM. Sau Chương trình này, vào ngày 21 / 06 / 2013 tại Thành Phố Cần Thơ, Cuộc Sống Đúng Nghĩa tiếp tục đào tạo Chương trình trên cho toàn bộ Cán Bộ Quản Lý của Ngân Hàng Sacombank tại khu vực Miền Tây Nam Bộ

Một số hình ảnh đào tạo tại khóa đào tạo Đàm phán thương lượng tại Sacombank.

Diễn giả Trần Đình Tuấn đang trình bày  một khía cạnh của đàm phán thương lượng

Cán bộ, nhân viên Sacombank đang lắng nghe diễn giả trình bày

Không khí làm bài tập nhóm, cùng sự gợi ý hướng dẫn của Diễn giả

Giải tỏa năng lượng qua trò chơi tái tạo năng lượng

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}