0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Đàm Phán Thương Lượng cho Sacombank HCM

Sau Chương trình đầu tiên, được tổ chức rất thành công tại Sacombank Chi Nhánh Lào, ngày 24 và 25 tháng 05 năm 2013, Ngân Hàng Sacombank tiếp tục phối hợp lần thứ hai  với Trung Tâm Tư Vấn Và Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Đàm Phán Thương Lượng Hiệu Quả cho khoảng hơn 30 Cán Bộ Quản Lý tại các Chi Nhánh và Phòng Giao Dịch
Với sự hiệu quả sau hai Chương trình đào tạo , Ngân Hàng Sacombank quyết định tiếp tục ký kết hợp tác với Cuộc Sống Đúng Nghĩa để tổ chức Chương trình Kỹ Năng Bán Hàng Và Đàm Phán Thương Lượng cho Cán Bộ và Công Nhân Viên trên toàn Hệ thống.
Một số hình ảnh tại khóa đào tạo:
Các nhân viên thực hành đàm phán 1 đối 1
Nhóm chia sẻ những khó khăn trong làm việc nhóm
Cả nhóm cùng bàn nhau cách giải quyết vấn đề gặp phải trong đàm phán
Cán bộ, nhân viên Sacombank cùng Diễn giả Trần Đình Tuấn
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}