0912232334

Đào tạo “Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng” công ty Minh Pháp

Tại TPHCM, Công ty Minh Pháp đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đào tạo Chương trình Kỹ Năng Giao Tiếp và Bán Hàng Chuyên Nghiệp dành cho tất cả Cán Bộ Công Nhân Viên
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : Xem hình ảnh

Ngày 27 tháng 12 năm 2015 tại TPHCM, Công ty Minh Pháp đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đào tạo Ch…

Posted by Cuộc Sống Đúng Nghĩa Group on Hình Ảnh Đào Tạo

 

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}