0912232334

Đào tạo “Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng” công ty FM Forecast

Tại TPHCM, Công ty FM Forecast  phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương Trình Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp, Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng cho toàn thể các Quản lý và Nhân viên của mình

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo  xem chi tiết tại FACEBOOK: . Hình ảnh đào tạo

 

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}