Đào tạo “Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng” cho công ty Hồng Hưng

Đào tạo “Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng” cho công ty Hồng Hưng

Ngày 11 và 12 tháng 11 năm 2015 tại Thanh Hoá, Công Ty Hồng Hưng đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp cho toàn thể đội ngũ nhân viên của mình
Một số hình ảnh từ Chương trình :