0912232334

Đào tạo “Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng” cho công ty Hồng Hưng

Tại Thanh Hoá, Công Ty Hồng Hưng đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp cho toàn thể đội ngũ nhân viên của mình
Một số hình ảnh từ Chương trình :
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}