0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Bán Hàng Tập Đoàn Nữ Trang Pranda

Sau Chương trình đào tạo thành công tại TP.HCM, ngày 21 và 22 tháng 06 năm 2013 Tập Đoàn Nữ Trang Pranda tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Kỹ năng Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ năng bán hàng cho tất cả các nhân viên bán hàng tại Hà Nội và Hải Phòng. 
Bên cạnh chương trình đào tạo bán hàng, thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục phối hợp cùng nhau tổ chức thêm nhiều khóa đào tạo kỹ năng để nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả cho đội ngũ bán hàng của Pranda trên toàn quốc.
Một số hình ảnh tiêu biểu đào tạo:
Diễn giả Trần Đình Tuấn chia sẻ kỹ năng bán hàng cho nhân viên Pranda
Các học viên thảo luận những vấn đề khó giải trong quá trình bán hàng
Năng lượng được thể hiện trên từng nhân viên bán hàng
Nạp năng lượng cho nhân viên qua các trò khởi động
Chuyên gia Trần Đình Tuấn cùng nhân viên và đội ngũ quản lý Pranda
{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}