0912232334

Đào tạo Inhouse cho Cen Group lần 2

Ngày 13 tháng 10 năm 2015 tại TPHCM, Công Ty Cen Group tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Quản Lý dành cho Khối Quản Lý của Công ty
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}