0912232334

Đào Tạo Giao Tiếp, Chăm Sóc Khách Hàng Cho PJICO

Ngày 18 và 19 tháng 05 năm 2013, Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm PJICO phối hợp cùng Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương Trình Đào Tạo Giao Tiếp, Chăm Sóc Khách Hàng Hiệu Quả và Đặt Tình Yêu Vào Công Việc cho toàn thể Cán bộ của Phòng Chăm Sóc Khách Hàng.

Chương trình huấn luyện kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng cho PJICO được tổ chức tại Hà Nội. Đây là một khóa huấn luyện đặt biệt quan trọng giúp cho nhân viên Bảo Hiểm PJICO nâng cao kiến thức chuyên môn từ những trải nghiệm giá trị thực tế từ Chuyên gia đào tạo Trần Đình Tuấn.

Dưới đây là một số hình ảnh đào tạo tại khóa học:

Diễn giả Trần Đình Tuấn chia sẻ cùng cán bộ, nhân viên PJICO về những kỹ năng cần có

Nhóm chia sẻ mô hình chăm sóc khách hàng hiệu quả

Các nhóm thực hiện bài tập nhóm về chủ để Chăm sóc khách hàng hiệu quả

Khởi động Warmup nạp năng lượng

 

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}