0912232334

Đào Tạo Công Ty Đăng Kiểm Tây Ninh

Tại Tây Ninh, Công Ty Đăng Kiểm Tây Ninh phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương Trình Giao Tiếp Chuyên Nghiệp và Phục vụ Khách Hàng Từ Tâm dành cho tất cả Cán Bộ Công Nhân viên

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo

“Chương trình kỹ năng giao tiếp và bán hàng từ tâm”

Xem hình ảnh tại Facebook Cuộc Sống Đúng Nghĩa Hình ảnh Công Ty Đăng Kiểm Tây Ninh

 

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}