0912232334

Đào tạo cho TNG lần 5: Kỹ năng giao tiếp và bán hàng

Tại Hà Nội, Tập Đoàn TNG tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ năng giao tiếp và bán hàng lần thứ 5 dành cho tất cả các Bộ phận củ Tập Đoàn

Quý Doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo Inhouse liên hệ qua Hotline: 0916.720000 (Vân Anh) hoặc Email: daotao@kynang.edu.vn

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : 
{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}