0912232334

Đào tạo Bán hàng và Chăm sóc khách hàng cho Khu vực Trung Bộ và Bắc Bộ, Tập Đoàn Uni – President

Sau sự thành công của Chương trình đào tạo đầu tiên dành cho đội ngũ kinh doanh của khu vực Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ, Tập Đoàn Uni – President tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình “ Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng cho toàn bộ các giám sát kinh doanh phụ trách khu vực Trung Bộ và Bắc Bộ.

Một số hình ảnh tại khóa đào đạo: Xêm thêm hình tại Facebook:  Facbook.com/Cuocsongdungnghiagroup

Xem thêm Tại đây

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}