0912232334

Đào Tạo Bán Hàng Cho Công Ty Nam Thành

Tại Khách Sạn Cửu Long – Thành Phố Cần Thơ, Công Ty Nam Thành đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp dành cho toàn thể nhân viên của Công ty :

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

 

 

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}