0912232334

Đào Tạo Mầm Non Quốc Tế Ngôi Sao Sáng

Ngày 23 / 06 / 2012, tại Phòng Đào Tạo của Trường Mầm Non Quốc Tế Ngôi Sao Sáng phối hợp với Trung Tâm Tư Vấn và Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức lớp Kỹ Năng Giao Tiếp cho toàn bộ tập thể Giáo Viên của Trường.Khóa học do Chuyên gia đào tạo Trần Đình Tuấn  hướng dẫn và kèm cặp

 Trong khóa học, Chuyên gia hướng dẫn cho các Giáo viên của Trường những nguyên tắc để có thể giao tiếp hiệu quả. Bên cạnh các Học viên được thảo luận về những rào cản ảnh hưởng đến người nói và người nghe trong quá trình giao tiếp.  Sau đó các Thầy Côn giáo được đóng vai trong các tình huống khó xử trong giao tiếp giữa Giáo viên và Phụ Huynh và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm khi tiếp xúc với Gia đình các Cháu ở các độ tuổi khác nhau. Các kiến thức được chia sẻ đã được Chuyên gia hệ thống lại để giúp cho các Thầy Cô có được những giải pháp tối ưu trong mỗi tình huống ứng xử.

 Bên cạnh các Thầy Cô còn được trang bị thêm về cách trình bày, đặt câu hỏi và lắng nghe để có nắm bắt chính xác những nhu cầu mà Phụ Huynh thật sự quan tâm nhằm tạo sự gắn kết giữa Gia đình và Nhà trường để từ đó nâng cao chất lượng phục của từng Giáo viên nói riêng cũng như với Trường Mầm Non Ngôi Sao Sáng nói chung

Một số hình ảnh tiêu biểu tại khóa học:

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}