0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Trường Đại Học Ngân Hàng

 Trong hai năm liền 2010 và 2011 , Trường Đại Học Ngân Hàng đã cùng phối hợp với Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương Trình Đào Tạo Kỹ Năng như Khẳng Định Bản Thân, Giao Tiếp, Làm Việc Nhóm… cho khoảng 6000 Sinh Viên của Trường.

Qua Chương trình các Bạn Sinh Viên được chia sẻ và hướng dẫn cách sử dụng các kỹ năng để có thể thích ứng với sự thay đổi đồng thời nâng cao khả năng làm việc để có thể đáp ứng những yêu cầu của các Doanh nghiệp sau khi ra Trường.

Các Bạn Sinh Viên của Trường Đại Học Ngân Hàng rất hứng khởi trong việc tham gia các hoạt động trong suốt Chương trình, đồng thời cũng không ngần ngại chia sẻ, bộc bạch những khó khắn và vướng mắc đang gặp trong cuộc sống. Các Chuyên gia của Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã thực sự làm hài lòng các Bạn trẻ với những câu trả lời thuyết phục bằng những trải nghiệm thực tế của chính mình.

Sau sự thành công của các Chương trình trong hai năm vừa qua, Trường Đại Học Ngân Hàng đã quyết định lựa chọn Cuộc Sống Đúng Nghĩa sẽ là đối tác dài hạn trong việc cung cấp các Chương trình đào tạo kỹ năng tiếp theo cho toàn bộ các Sinh Viên của trường trong năm 2012. Các Chương trình sẽ được thiết kế một cách khoa học, đa dạng, mang tính ứng dụng cao và phù hợp với các đối tượng Sinh Viên từ năm nhất đến năm tư.

Hình ảnh tiêu biểu tại buổi huấn luyện:

 

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}