0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Thuyết Trình Tổ Chức WTO

Ngày 6 tháng 04 năm 2013, Tổ Chức Thương Mại Thế Giới ( WTO ) phối hợp cùng Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào Tạo Kỹ Năng Thuyết Trình cho các cán bộ của các Sở Công Thương và Trung Tâm Xúc Tiến Thương Mại của các tỉnh thuộc khu vực Phía Nam dưới sự hướng dẫn của Chuyên gia đào tạo Trần Đình Tuấn
Đầu Chương trình, Chuyên gia đã cùng chia sẻ với các Anh Chị những khó khăn thường gặp phải khi các Anh Chị nói chuyện trước công chúng như : chưa tự tin, chưa phát huy hết ngôn ngữ cơ thể, chuẩn bị nội dung, cách sử dụng ngôn từ, giọng nói, tính logic, sự thuyết phục… trong khi thuyết trình. Các Anh Chị cùng thảo luận những khó khăn và được Chuyên gia tổng hợp đúc kết những giải pháp để vượt qua những khó khăn trên
Diễn giả Trần Đình Tuấn mở đầu chương trình với tinh thần phấn khởi
Tạo năng lượng trước khi vào chương trình
Tiếp đến, các Anh Chị được luyện tập thuyết trình và được Chuyên gia chỉnh sửa trực tiếp : từ phong cách nói, sự tương tác với người nghe, cách đưa ra những dẫn chứng, ví dụ minh họa, các biểu đồ phụ trợ… Bên cạnh, Chuyên gia cũng hướng dẫn các Anh Chị những cách mở đầu để tạo ấn tượng và đem lại bầu không thân thiện, những kỹ thuật trình bày để tăng sự thuyết phục và cuối cùng cách kết thúc bài thuyết trình để lại sự lắng đọng sâu sắc trong lòng người nghe
Các học viên và Diễn giả trao đổi về nội dung đào tạo
Chuyên gia trao đổi cùng học viên
Cuối cùng, Chuyên gia chia sẻ thêm cho các Anh Chị cách thức ứng biến và phản biện với những câu hỏi mà những người tham dự sẽ hỏi người thuyết trình cũng như những tình huống khó xử có thể xảy ra trong quá trình nói chuyện trước công chúng
Học viên thực hiện các bài tập tình huống thực tế
Sau Chương trình, Đại diện của WTO cho biết sắp tới sẽ phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa triển khai thêm nhiều Chương trình đào tạo kỹ năng để hỗ trợ cho các Cán bộ của các Ban nghành trong phạm vi cả nước để nâng cao khả năng tổ chức và làm việc hiệu quả cho các Cơ quan trong xu hướng hội nhập của bối cảnh toàn cầu hóa.
Diễn giả Trần Đình Tuấn (giữa) cùng các cán bộ, công nhân viên chức Sở Công Thương
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}