0912232334

Đào tạo Kỹ Năng Thuyết Trình Chuyên Nghiệp cho Công Ty Chiếu Sáng Thành Phố

Tại TPHCM, Công Ty Chiếu Sáng Thành Phố đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức “Chương trình Kỹ Năng Thuyết Trình Chuyên Nghiệp” dành cho các Cán Bộ Công Nhân Viên của Công Ty

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :Đào tạo Kỹ Năng Thuyết Trình Chuyên Nghiệp cho Công Ty Chiếu Sáng Thành Phố by Cuộc Sống Đúng Nghĩa

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}