0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Tạo Động Lực Và Xử Lý Xung Đột Cho Quỹ MOM

Tại Hội Trường Huấn Luyện tại Thành Phố Mỹ Tho, Quỹ Mom, một tổ chức thuộc Phi Chính Phủ Na Uy đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tố chức Chương trình Đào tạo Kỹ Năng Tạo Động Lực và Kỹ Năng Quản Lý Xung Đột  cho các cấp quản lý và lãnh đạo của Quỹ

Đối với Chương trình đào tạo kỹ năng Tạo Động Lực, Chuyên gia đã hướng dẫn cho các Anh Chị cách thức để có thể tự tạo động lực cho chính mình. Tiếp đến, các Anh Chị được chia sẻ về những mô hình tâm lý hiện đại của con người trong việc hình thành và duy trì động lực cá nhân. Tiếp đến các học viên đã đưa Chuyên gia trang bị các phương pháp nhằm giúp những người quản lý có thể khơi gợi và gia tăng động lực làm việc từ các nhân viên, làm cho mọi người tự nguyện hành động hướng tới những mục tiêu đã đề ra

 Trong Chương trình Kỹ Năng Quản Lý Xung Đột, Chuyên gia đã cho các Anh Chị thấy được những ưu và nhược điểm trong việc hình thành các xung đột. Ngoài ra, các Anh Chị được đóng vai để cùng nhau xử lý các tình huống xung đột ở nhiều góc độ và mức độ khác nhau để cùng tìm ra những phương án và giải pháp tối ưu cho từng loại xung đột.

Cuối cùng, Chuyên gia đã hướng dẫn cho các Anh Chị cách thức để có thể giải quyết những vấn đề xung đột phức tạp, có liên quan đến nhiều đối tượng và bộ phận với một tiến trình rõ ràng cùng với cách đo lường cụ thể trong từng bước để nhằm đạt được những kết quả tốt đẹp cho các bên và vẫn đạt được mục tiêu chung của tổ chức.

Một số hình ảnh tại buổi đào tạo:

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}