0912232334

Đào tạo Kỹ Năng Quản Lý Hồ Sơ cho VCCI

Ngày 16, 17 tháng 01 năm 2013 Cuộc Sống Đúng Nghĩa đào tạo Kỹ Năng Quản Lý Hồ Sơ cho VCCI. Khóa đào tạo được sự hướng dẫn của Diễn giả Trần Đình Tuấn

Trong khóa đào tạo Diễn giả Trần Đình Tuấn đã đề cập đến những vấn đề tồn tại  trong việc quản lý hồ sơ tại các Doanh nghiệp, tổ chức, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm xử lý nghiệp vụ quản lý hồ sơ hiệu quả. Khóa đào tạo diễn ra thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại khóa huấn luyện:

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}