0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Phỏng Vấn Trường Inforworld

Ngày 10 tháng 10 năm 2010 tại Hội Trường Lớn của Trường, Inforworld đã phối hợp với Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình ” Phỏng Vấn Tuyển Dung – Dễ Hay Khó ” dành cho toàn bộ các Sinh Viên của Trường. Đây là Chương trình nhằm giúp cho các Bạn trang bị kỹ năng viết hồ sơ tuyển dụng cũng như là những cách thức để có thể vượt qua các vòng phỏng vấn trực tiếp từ các Doanh nghiệp.

Đầu Chương trình Chuyên gia của Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã giúp cho các Bạn có thêm những nhận thức về bản thân mình trong quá trình tham gia phỏng vấn tuyển dụng. Bên cạnh đó các Bạn còn được Chuyện gia chỉ ra các lỗi mà các Bạn thường hay gặp phải trong việc viết CV và những phản ứng không tốt trước các câu hỏi khó

Tại  buổi tập huấn, các bạn cũng đã được Chuyên gia chia sẻ cách thức để tạo được sự ấn tượng và khác biệt trong hàng ngàn hồ sơ tuyển dụng. Cuối cùng các Bạn được thực tập khi đóng vai là người đi phỏng vấn và được Chuyên gia chỉnh sửa từ tư thế, tác phong đến cách ứng xử cho phù hợp với từng tình huống và các câu hỏi có thể xảy ra trong quá trình tuyển dụng. Sau Chương trình các Bạn đều rất tự tin để bước vào những vòng tuyển dụng chính thức để có một công việc tốt nhất cho chính bản thân mình!

Một số hình ảnh tại buổi đào tạo:

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}