0912232334

Đào tạo Kỹ Năng Lãnh Đạo và Quản Lý Hiệu Quả cho Công Ty AICA

Tại Đồng Nai, Công Ty AICA đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Lãnh Đạo và Quản Lý Hiệu Quả dành cho toàn thể Cán Bộ Công Nhân Viên của Công ty
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :
Đào tạo Kỹ Năng Lãnh Đạo và Quản Lý Hiệu Quả cho Công Ty AICA by Cuộc Sống Đúng Nghĩa
{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}