0912232334

Đào tạo Kỹ Năng Làm Chủ Bản Thân cho Học Sinh Trường Nguyễn Công Trứ

Ngày 15 tháng 01 nămg 2013 Cuộc Sống Đúng Nghĩa phối hợp cùng  với Trường Nguyễn Công Trứ – Thành Phố Thái Bình tổ chức đào tạo “Kỹ Năng Làm Chủ Bản Thân” cho Học Sinh Trường.

Buổi đào tạo kỹ năng làm chủ bản thân được sự hướng dẫn của Diễn giả, Chuyên gia đào tạo Trần Đình Tuấn, sáng lập và điều hành Trung tâm đào tạo kỹ năng Cuộc Sống Đúng Nghĩa

Một số hình ảnh đào tạo tại khóa đào tạo:

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}