0912232334

Đào tạo Kỹ năng Giao tiếp và trình bày Thuyết phục ngày 17- 20/06 tại Hà Nội

Từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 6 năm 2015 tại Hà Nội, Trung tâm đào tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức chương trình Đào tạo “Kỹ năng Giao tiếp và trình bày thuyết phục” cho các Anh Chị học viên khu vực phía Bắc, chương trình diễn ra dưới sự hướng dẫn của Chuyên gia Đào tạo Trần Đình Tuấn.

Một số hình ảnh đào tạo của chương trình:

Doanh nghiệp và tổ chức có nhu cầu đào tạo kỹ năng, phát triển năng lực, tạo động lực làm việc cho đội ngũ nhân viên theo nhu cầu doanh nghiệp có thể để lại thông tin liên hệ, bộ phận đào tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa sẽ liên hệ để tư vấn thêm về chương trình

Hotline: 0916.72.0000 (Vân Anh) – 0912.23.23.34 (Hà Sen)

Email: daotao@kynang.edu.vn

Hoặc gửi thông tin liên hệ qua Form:

  Gửi nhu cầu đào tạo Inhouse  

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}