0912232334

Đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử” cho Công Ty Cỏ May Lai Vung

Ngày 26 và 27 tháng 09 năm 2014 tại Đồng Tháp, Công Ty Cỏ May Lai Vung kết hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử cho toàn thể các Cán Bộ và Công Nhân Viên của Công Ty.
Chương trình lần này nhằm giúp cho các Anh Chị nâng cao khả năng giao tiếp trong nội bộ cũng như với các đối tác và khách hàng bên ngoài.
Đầu tiên Anh Chị được Chuyên gia chia sẻ về cách thức tạo ra một sự ấn tượng thông qua tác phong chuyên nghiệp, lời nói chuẩn mực và phù hợp.
Tiếp đến các Anh Chị được đóng vai trong các tình huống giao tiếp thường xảy ra tại Công ty để cùng nhau rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình trao đổi thông tin với nhiều đối tượng khác nhau
Ngoài ra, các Anh Chị còn được Chuyên gia mở rộng thêm các nghi thức giao tiếp từ việc chào hỏi, bắt tay, trao danh thiếp, ứng xử khi đi trên ô tô, khi vào trong tháng máy cũng như khi tham dự các buổi tiếp đón trang trọng…..
Cuối cùng, các Anh Chị được đặt ra những câu hỏi để nhờ Chuyên gia tư vấn. Và những câu trả lời của Chuyên gia đã làm hài lòng và đáp ứng mong đợi của tất cả các Anh Chị học viên.
Một số hình ảnh từ Chương trình :

Các Chương trình đào tạo thường xuyên đào tạo tại Doanh nghiệp:

Kỹ năng bán hàng  – Kỹ năng giao tiếp – Kỹ năng thuyết trình – Kỹ năng làm việc nhóm

Xem thêm thông tin Cuộc Sống Đúng Nghĩa tại:

www.cuocsongdungnghia.com – Facebook.com/Cuocsongdungnghiagroup –Youtube.com/cuocsongdungnghia

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}