0912232334

Đào tạo Kỹ năng giao tiếp Trường ĐH Tài Chính Marketing

Ngày 04/ 04 / 2013 Trường Đại Học Tài Chính Marketing kết hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Giao Tiếp Và Ứng Xử Trong Kinh Doanh cho các Bạn Sinh Viên của Trường. Chương trình nằm trong chuỗi trang bị các Kỹ năng cần thiết để giúp các Bạn có thể thích ứng và hội nhập với môi trường Doanh nghiệp sau khi ra Trường

 Một số hình ảnh của Chương trình :
Diễn giả Trần Đình Tuấn trình bày trước sinh viên về kỹ năng gia tiếp
Các bạn sinh viên làm bài tập nhóm
Các bạn sinh viên nghe chuyên gia trình bày
Diễn giả giải đáp vấn đề gặp phải trong giao tiếp
Diễn giả trao đổi cùng sinh viên tại buổi đào tạo
Diễn giả Trần Đình Tuấn (áo đen ở giữa) cùng các bạn sinh viên tại khoá đào tạo
{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}