0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Cho Sinh Viên ĐH Kinh Tế Luật

Ngày 11 tháng 11 năm 2012 Trường Đại học Kinh tế Luật đã phối hợp với Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức chương trình “Kỹ năng giao tiếp” dưới sự hướng dẫn và đào tạo của Diễn giả Trần Đình Tuấn ( Sáng lập và điều hành Trung tâm đào tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa).

Khóa đào tạo đã diễn ra tốt đẹp trong không khí vui vẻ, tưng bừng cùng các nhân viên trẻ năng động của Công ty.

Một Số Hình Ảnh Tiêu Biểu:

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}