0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Cho Ngân Hàng Phương Tây

Ngày 10 tháng 08 năm 2012 tại Hội Trường Huấn Luyện, Ngân Hàng Phương Tây ( Westerbank ) phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tố chức Chương trình Đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp cho hơn 100 Cán bộ quản lý và nhân viên của Ngân Hàng. xem thêm nội dung khóa học kỹ năng bán hàng

 Trong Chương trình các Học viên được Chuyên gia chia sẻ những kiến thức giao tiếp hiện đại và hướng dẫn mỗi người cách áp dụng phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của mình. Bên cạnh đó, mọi người được đóng vai trong các tình huống giao tiếp để vận dụng các kỹ năng trình bày, đặt câu hỏi và lắng nghe trong giao tiếp

 Ngoài ra, các học viên còn được Chuyên gia hệ thống lại những nguyên tắc giao tiếp chuẩn mực cho các hoạt động giao tiếp của Ngân hàng nhằm xây dựng một văn hóa giao tiếp ần cần, niềm nở, chu đáo trong cách phục vụ và chăm sóc các đối tượng khách hàng.

Một số hình ảnh đào tạo:

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}