0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Điều Hành Cuộc Họp Và Thuyết Trình Cho Ủy Ban Y Tế Hà Lan

Ủy Ban Y Tế Hà Lan đã phối hợp với Trung Tâm Tư Vấn và Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình “ Kỹ Năng Điều Hành Cuộc Họp và Thuyết Trình “ gần 40 Cán Bộ Công Nhân Viên

 Chương trình đào tạo đã giúp trang bị cho các học viên những kỹ năng để có thể điều hành tốt cuộc họp trong nội bộ cũng như bên ngoài. Trong Chương trình các Chuyên gia đã hướng dẫn các học viên cách thức để có thể tổ chức một cuộc họp hiệu quả, đạt yêu cầu đề ra. Cụ thể các học viên được thực thành từ việc chuẩn bị, tiến hành họp, ghi biên bản cũng như việc đo lường đánh giá các công việc được giao sau cuộc họp

 Bên cạnh các học viên cùng được luyện tập các kỹ thuật thuyết trình để có thể tạo ấn tượng, tăng tính thuyết phục đến người nghe. Trong phần đầu tiên, các Chuyên gia đã giúp cho các học viên vượt qua các trở ngại về mặt tâm lý khi thuyết trình cũng như cách thức chuẩn bị để luôn kiểm soát được toàn bộ bài thuyết trình. Trong các phần thực hành, thuyết trình, mỗi học viên đã được các Chuyên gia chỉnh sửa trực tiếp từ cách nói đến các động tác khi thuyết trình để tạo những thói quen tốt trong việc trình bày sau này.

Hình Ảnh tại khóa đào tạo:

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}