0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Cho Nhân Viên Công Ty HP Việt Nam

Tại Khách Sạn Continental, Công ty HP đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tố chức Chương trình Đào tạo Trang Bị Kiến Thức Sản Phẩm – Nâng Cao Doanh Số cho tất cả các Đại lý đang phân phối các dòng sản phẩm của HP

Ngoài việc được trang bị và cập nhật các kiến thức mới của các dòng sản phẩm , những người tham dự còn được bổ sung những kiến thức kỹ năng bán hàng thực tế từ Chuyên gia đào tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa.  Các Anh Chị được hướng dẫn cách thức để tạo ấn tượng với khác hàng, các kỹ thuật nắm bắt tâm lý để có cách tiếp cận và tư vấn phù hợp.

Thêm vào đó, các Anh Chị tham dự đã được Chuyên gia chia sẻ thêm những tình huống cụ thể trong tiến trình bán hàng và nghệ thuật vượt qua các lời từ chối, phản bác từ khách hàng. Cuối Chương trình các kiến thức trong Chương trình đào tạo đã được đúc kết , hệ thống lại đế các Anh Chị có thể ứng dụng phù hợp trong những tình huống cụ thể khi bán các dòng sản phẩm của HP.

Một số khóa học khác tại trung tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa: Kỹ năng giao tiếpKỹ năng thuyết trình– Kỹ năng làm việc nhóm – Văn hóa doanh nghiệp

 Một số Hình ảnh tại buổi đào tạo:

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}