0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Chăm Sóc Khách Hàng Cho Vilube Corp

Tại Hội Trường Huấn Luyện của Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tố chức Chương trình Đào tạo Kỹ Năng  bán hàng và Chăm Sóc Khách Hàng cho Công ty Cổ Phần Dầu Nhớt và Hóa Chất Việt Nam ( Vilube Corp ).

 Phần đầu Chương trình Chuyên gia đã cùng các học viên chia sẻ tầm quan trọng của công tác chăm sóc khách hàng tại Doanh nghiệp, không chỉ đối với các khách hàng bên ngoài mà còn với các khách hàng nội bộ, cụ thể là các phòng ban và bộ phận khác trong toàn Công ty. Tiếp đến các học viên đã đưa ra những tình huống thực tế về việc khiếu nại và phàn nàn của các khách hàng và cùng mổ xẻ, phân tích cách giải quyết nhằm tìm ra giải pháp chung cho từng trường hợp

 Bên cạnh, các học viên còn được bổ trợ các kỹ năng giao tiếp để hỗ trợ cho các hoạt động chăm sóc khách hàng như : cách đặt câu hỏi phù hợp , phương pháp lắng nghe thấu cảm , phản hồi hiệu quả cả trong việc tiếp xúc trực tiếp cũng như chăm sóc qua điện thoại.

Các khóa học Cuộc Sống Đúng Nghĩa thường đào tạo tại Doanh nghiệp: Khóa học bán hàngKhóa học kỹ năng giao tiếpKhóa học thuyết trình

 Hình ảnh tại buổi đào tạo:

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}