0912232334

Đào tạo kỹ năng bán và chăm khách hàng hiệu quả cho Công Ty Lê Anh

Tại Bình Dương, Công Ty Lê Anh  đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình “Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng Hiệu Quả

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

Đào tạo kỹ năng bán và chăm khách hàng hiệu quả cho Công Ty Lê Anh by Cuộc Sống Đúng Nghĩa

 

 

Not found